Yönetime Katılım

Yönetime Katılım

Fleksnet Girişim, yatırım yaptığı projelerin yönetimine katılır.

Yönetime katılımın şekli ve etkisi, projeye yapılan yatırımın miktarına, amacına ve hukuki boyutuna bağlı olarak değişir.  

Fleksnet Girişim kadrosundaki profesyonel ve etkin üst düzey yöneticiler ile maximum değeri üretir.

Periyodik olarak finansal ve operasyonel sonuçları kontrol eder.

İyileştirme için gerekli aksiyon planlarını alır ve uygulandığından emin olur.

Uluslararası standartlarda paydaşlarına raporlar. Riskleri önceden görmeye çalışır ve insiyatif alır.

Fleksnet Girişim, Yönetime katılımı önemser. Yatırımlarının ve projelerinin başarıya ulaşması için gerekli olan kaynakları ayırır. Bünyesinde yetkin ve aktif üst düzey yöneticilerini barındırır, yönlendirir ve destek olur.

YATIRIM BAŞVURU TALEBİ

YATIRIM BAŞVURU TALEBİ

Sunum Dosyası Ekleyin